Tilbage - Programmering - Tegneserier - Tegninger - Sjov - Baggrundsbilleder - Jakob - Forsiden - send mail til mig

Vejledning i skumvåben dk
How to make Boffer weapons (foam) uk

Mig som gnaven viking med mit sværd.
Me as a grumpy viking with my sword.

Hej og velkommen.
Jeg spiller ikke live-rollespil som de fleste andre der hygger sig med at "smede" skumvåben. Men i mit arbejde med Skjoldhøj-spejdernes ulveunger har jeg skullet sætte mig ind i hvordan man laver skumvåben. Det var skumvåben vi skulle bruge til en vikingetemasommerlejr (langt ord!) :o )

Mens jeg lavede mit eget sværd tog jeg billeder af processen, fordi jeg tænkte at skulle du få lyst til at lave et skumsværd, men ikke vidste hvordan ... ja så kunne du jo bruge denne vejledning. : )

Materialer

  • 2 bambuspinde, cirka 60-70 cm, eller afhængig af våbnet (dolk, sværd, tohåndssværd).
  • Et skum-liggeunderlag
  • Gaffa tape (eller andet stærkt tape)
  • Kontaktlim (kun til det avancerede sværd)
  • Saks og hobbykniv
Simpelt sværd
Avanceret sværd

Nøgleord: skumsværd, skumvåben, skum, våben, sværd, vejledning, trin, instruktion


Hi there - and welcome!
I don't play live role acting, or similar games. But I had to make Boffer weapons with my scouts and I figured I might as well document the process so you could benefit from it as well.

Materials needed

  • 2 bamboosticks, approx. 60-70 cm (40-50 in.), or depending on the weapon (dagger, sword, twohanded sword).
  • A foam mattress (thin)
  • Duct tape (or something like it - STRONG!)
  • Contact glue (only for the advanced sword)
  • A pair of scissors and a hobbyknife
Simple sword
Advanced sword

Keywords: Boffer, bofferweapons, foam, weapon, weapons, sword, tutorial, guide, how-to


Tilbage - Programmering - Tegneserier - Tegninger - Sjov - Baggrundsbilleder - Jakob - Forsiden - send mail til mig