Projects Documents ClassMaker Animation Links & tools Home

Welcome

Hi there, and welcome to my little Java website.

This site concerns itself with java game programming.
Subjects: Games, programming, gamesprogramming, gameprogramming, java, applets, animation.

I have programmed in a variety of programming languages: QBASIC a lot, JAVA a lot, DELPHI quite a bit, VISUAL BASICquite a bit, JAVASCRIPT quite a bit and C very little.

I love to make games. Every time I start out on a new programming language, I learn a lot by making little games. Java is fast enough to make just about any type of game (maybe not QuakeIII - but close).
I know that you are many out there like me (you want to make games), and therefore I am putting the sort of stuff on this website, that I would have loved to find when I started programming games in Java.
I am danish, so some of the code I present here may have danish comments, but I will try to translate as much as possible.

Hej og velkommen til min lille Java hjemmeside.

Her kan du finde information og kildekode til spilprogrammering i Java.
Emner: Spil, programmering, spilprogrammering, java, applets, animation.

Jeg har programmeret i en del forskellige sprog efterhånden fortrinsvist QBASIC og JAVA.
Jeg er blevet meget glad for at programmere i Java. Dels er jeg glad for at det er et rent objektorienteret sprog, dels er jeg glad for at det kan køre på så mange forskellige operativsystemer, og slutteligt synes jeg det er fedt at man kan lave Applets.

Hver gang jeg er startet på et nyt programmeringssprog, så har jeg brugt megen tid på at lave små spil med sproget ...nok mest fordi det er meget motiverende, og ikke føles som "rigtigt arbejde". Spilprogrammering kræver at man er en struktureret programmør, derfor mener jeg at man kan lære meget ved netop denne aktivitet.
Da denne side er tosproget vil en del være på engelsk. Dette er specielt ud fra den betragtning at flere taler engelsk end dansk.

About me:
I am a 34 year old danish teacher and computer programmer.
I teach Java and .NET for the company softAdvice.

Om mig:
Jeg er uddannet folkeskolelærer i Århus, og har derefter taget en datamatikeruddannelse i samme by. Jeg underviser i Java og .NET for firmaet softAdvice.


Projects Documents ClassMaker Animation Links & tools Home