TILBAGE

Ansøgning:


Jeg, tissemanden, anmoder hermed om lønforhøjelse af flg. grunde:

Jeg arbejder i store dybder.
Jeg slår hovedet når jeg er på arbejde.
Jeg har ikke fri i weekenderne eller på helligdage.
Jeg arbejder i et fugtigt miljø.
Jeg bliver ikke betalt for overarbejde.
Jeg arbejder på en mørk arbejdsplads, næsten uden udluftning.
Jeg arbejder ved en høj temperatur.
Jeg arbejder med risiko for smittefare.

Venlig hilsen - Tissemanden

******************************************************************************************************************************************************

Svaret på ansøgningen:


Kære tissemand.

Efter gennemgang af din ansøgning og overvejelse af de argumenter, du har fremført, har administrationen besluttet at afslå din anmodning om lønforhøjelse af følgende grunde:

Du arbejder ikke 8 timer i træk.
Du falder i søvn på jobbet efter korte arbejdsperioder.
Du følger ikke altid ledelsens ordrer/retningslinier.
Du bliver ikke i dit tildelte arbejdsområde og er ofte set besøgende andre lokaliteter.
Du tager ikke initiativ; du skal presses og stimuleres for at begynde at arbejde.
Du forlader arbejdspladsen temmelig sjusket, når din vagt er forbi.
Du er ikke altid opmærksom på nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, såsom at iføre sig korrekt beskyttelsesbeklædning.
Du vil trække dig tilbage, længe før du er 65.
Du er ikke i stand til at arbejde dobbeltvagter.
Du forlader somme tider din arbejdsfunktion, før du har fuldført din opgave.
Og som det ikke var nok, er du konstant blevet set møde og forlade arbejdspladsen med to mistænkeligt udseende tasker.


Venlig hilsen - Ledelsen

TILBAGE