Lektion 4

[ I hvilket vi lærer om: tekstvariabler, INPUT og LINE INPUT]


Vi kan anvende tekstvariabler på samme måde som talvariabler, ved at lade et variabelnavn svare til en tekst.

Der er dog to ting der er anderledes ved tekstvariabler:

  • Den tekst der skal lægges i variablen skal stå i anførselstegn
  • Variabelnavnet skal ende på dollartegn "$"

For eksempel:

Navn$ = "Jens Hansen"
Adresse$ = "Hovedgaden 12"

Vi kan let ændre forskellige værdier i programmet, ved at anvende variabler, men det er tit en fordel at kunne ændre variabelværdier udefra, mens programmet kører, for eksempel ved at indtaste dem.

Til det kan vi anvende kommandoen INPUT.

INPUT har følgende form:

INPUT (evt spørgsmål som tekst,) variabelnavn

Du kan altså nøjes med at skrive INPUT Variabelnavn men det vil resultere i følgende skærm:

? _

...der står en cursor og blinker!
Det vil den blive ved med til brugeren har indtastet noget og trykket <ENTER>.

Hvis man som bruger ikke kender programmet, ved man ikke hvad man skal indtaste og det er derfor bedre at sætte et spørgsmål eller en forklaring ind i INPUT kommandoen:

CLS
INPUT "Indtast dit navn: ", Navn$
INPUT "Indtast din alder: ", Alder
CLS
PRINT "Dit navn er: "; Navn$
PRINT "Din alder er: "; Alder

Du kan se at Navn$ sluttes med et dollartegn og Alder bare hedder Alder (fordi den første er tekst og den anden er en tal-variabel).


Inden vi slutter lektionen skal vi afprøve om vi kan huske alt hvad vi har lært i de fire første lektioner. Læs det følgende program og se om du kan regne ud hvad det gør inden du afprøver det derhjemme:


Testprog.zip (1 Kb)

COLOR 14, 1
CLS
LOCATE 3, 15
PRINT "Det lille testprogram!"
PRINT
COLOR 15, 1

INPUT "Hvilken farve tekst vil du have?", TekstFarve
INPUT "Hvilken farve baggrund vil du have?", BaggrundsFarve
INPUT "Hvad skal jeg skrive?", Tekst$
INPUT "Hvilken linie skal jeg skrive det på?", Linie
INPUT "Hvor mange tegn ude?", TegnUde

COLOR TekstFarve, BaggrundsFarve
CLS
LOCATE Linie, TegnUde
PRINT Tekst$

Tag og hent programmet hjem for at køre det. Der kan du også se hvordan man anvender apostrof for at kommentere sin programmering.

Idéen med at kommentere sin programmering er, at man lettere holder styr på hvad programmet udfører med de forskellige linier. Og hvis man holder en pause i sin programmering kan man lettere huske hvad programmet gør når man genoptager arejdet. Slutteligt er det også lettere for andre hvis de skal hjælpe med eller arbejde videre på - programmet. Det er let - bare sæt en apostrof og alt hvad der kommer efter apostrofen på den linie tager QBASIC sig ikke af!

CLS
PRINT "Dette program er kommenteret"
' Det er en god idé at kommentere
' sin programmering
' så man ved hvad linierne gør.
PRINT "Men det ses ikke på skærmen"

Ovenstående program resulterer i nedenstående skærm:

Dette program er kommenteret
Men det ses ikke på skærmen

TILBAGE - TAK!