Tilbage - Programmering - Tegneserier - Tegninger - Sjov - Baggrundsbilleder - Jakob - Forsiden - send mail til mig

Juli 2004

i år 2004 var jeg genindkaldt i uge 29 og uge 30.

I uge 29 skulle jeg deltage i miljøundervisningen. Jeg er uddannet som én af de sidste befalingsmænd under det gamle trusselsbillede fra anden verdenskrig. Det betød at størstedelen af min uddannelse gik på det krigsmæssige beredskab. Derfor er jeg ikke helt så velfunderet i f.eks. miljøindsatser (væltede tankvogne, opsætning af flydespærringer, etc.) og derfor er det hver genindkaldelse en velkommen mulighed for at genopfriske indsatstaktikken i disse situationer.

Uge 30 gik med at være afsted på øvelse SYD sammen med folk fra både Beredskabsstyrelsen Midtjylland (Herning) og Beredskabsstyrelsen Nordjylland (Thisted). Det var en fin øvelse. De gange jeg har været afsted på reelle indsatser (f.eks. Polen og Grønsund olieulykken) har det været med funktion som stabsofficer hvor jeg skulle sørge for at få kommunikation, logistik, forplejning, etc. til at fungere. Derfor kom jeg også til at arbejde med denne funktion på øvelse SYD og denne gang fik jeg vores KommandoStationsvogn (KST) med.


tilbage


Tilbage - Programmering - Tegneserier - Tegninger - Sjov - Baggrundsbilleder - Jakob - Forsiden - send mail til mig